Adatvédelmi tájékoztató

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.marketingtesztek.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.marketingtesztek.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő

Smart Focus Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.
Adószám: 28813815-2-41

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztráció során történő adatrögzítés célja a kapcsolattartás a felhasználóval. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybe vételének a feltétele.

4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

5. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatai törlését bármikor kérelmezheti az info@marketingtesztek.hu címen. Bárminemű felhasználói adat törlése azonnali és nem visszavonható.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérések

Bármely felhasználónak joga van felvilágosítást kérnie a róla tárolt adatokról, illetve kérheti azok törlését (kivéve az adatok azon körét, melynek megőrzését a törvény előírja). Az ilyen kéréseket elküldheted az info@marketingtesztek.hu címre.

Cookie használat

A weboldal cookie-kat használ a felhasználói élmény javítására. Az oldal használatával minden látogató tudomásul veszi, hogy az oldal cookie-kat használ.

Adatvédelmi tisztviselő

Cégünk nem kötelezett adatvédelmi tisztségviselő kinevezésére

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatfeldolgozók:

SalesAutopilot Kft.
Adatkezelés célja: Hírleélküldő és ügyfélkezeléő szolgáltatás
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Honlap: www.salesautopilot.hu

Webshop Partner Kft.
Adatkezelés célja: Csomagküldés, visszáru kezelés, kapcsolattartás a címzettekkel
Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.
Adószám: 25046119-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-172247
Honlap: www.webshopiroda.hu

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Adatkezelés célja: Csomagküldés, visszáru kezelés, kapcsolattartás a címzettekkel
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám:13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Honlap: www.gls.hu

Magyar Posta Zrt.
Adatkezelés célja: Csomagküldés, visszáru kezelés, kapcsolattartás a címzettekkel
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Honlap: www.posta.hu

Billingo Technologies Zrt.
Adatkezelés célja: számlázás
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Honlap: www.billingo.hu

Google
Adatkezelés célja: hirdetéskezelés
Székhely:  1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41
Honlap: www.google.hu

Facebook Ireland Limited 
Adatkezelés célja: hirdetéskezelés
Székhely:  4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Cégjegyzékszám: 462932
Adószám: IE9692928F
Honlap: www.facebook.com

Siteground Spain SL
Adatkezelés célja: tárhelyszolgáltatás
Székhely: Calle Prim 19 28004 Madrid, Spain
Cégjegyzékszám: B­87194171
Adószám: ESB87194171
Honlap: www.siteground.com

Céginfo:

Smart Focus Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt 5.64 Budapest, Podmainczky u. 57. 2/14.

Kapcsolat:

2019 Marketingtesztek.hu© | Adatvédelmi tájékoztató